Nhập từ khóaCông nghệ thông tin

NGÀNH HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Trong suốt chương trình, bạn sẽ đạt được những kỹ năng quản lý như là quảng cáo, Dự thảo ngân sách, Định hướng khách hàng, Phân tích hệ thống và Giải quyết vấn đề. Các kỹ năng tương tác giữa con người được khuyến khích và cải thiện, cụ thể là khả năng giao tiếp […]