Nhập từ khóaQuản lý truyền thông và giải trí

NGÀNH QUẢN LÍ TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ

Có nhu cầu cấp thiết cho các chuyên gia truyền thông trong các doanh nghiệp truyền thông và giải trí. Sự phát triển không ngừng của kỹ thuật số và truyền thông mới đòi hỏi những chuyên gia tương lai. Chương trình này không ngừng nâng cấp trong sự hội thảo với các nhà tuyển […]