Home Chương trình cử nhân Quản lý truyền thông và giải trí

Quản lý truyền thông và giải trí

Thời đại kinh tế toàn cầu hóa hiện nay đã đánh dấu sự phát triển của rất nhiều lĩnh vực, trong đó có Truyền thông. Với vai trò nối kết, truyền tải thông điệp giữa các cá thể, tổ...
Có nhu cầu cấp thiết cho các chuyên gia truyền thông trong các doanh nghiệp truyền thông và giải trí. Sự phát triển không ngừng của kỹ thuật số và truyền thông mới đòi hỏi những chuyên gia tương...