Home Chương trình cử nhân Quản lý và kinh doanh quốc tế

Quản lý và kinh doanh quốc tế

Các khóa học tập trung vào giao tiếp ngôn ngữ và chuẩn bị cho thực tập sinh trong những tập đoàn đa quốc gia và các công ty khác. Các ngôn ngữ khác, như là tiếng Tây Bân Nha...
error: Content is protected !!