Nhập từ khóaQuản lý và kinh doanh quốc tế

NGÀNH HỌC QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ

Các khóa học tập trung vào giao tiếp ngôn ngữ và chuẩn bị cho thực tập sinh trong những tập đoàn đa quốc gia và các công ty khác. Các ngôn ngữ khác, như là tiếng Tây Bân Nha và Pháp đều được giảng dạy. Anh văn là một phần rất quan trọng của chương […]